Prepareringsmaskin for traktor

skiløyper

 

Prepareringsmaskin for traktor gjer det  praktisk og økonomisk mogeleg å halde skikkelege preparerte løyper vinteren gjennom for idrettslag, kommunar og private.

 

«Maskina lagar løyper fullt på høgde med det beste eg har sett.» -Kristen Skjeldal

 

Kombinasjonen traktor og prepareringsmaskin er ein velutvikla og velprøvd løysing.

 

Herman Skjeldal
Bulken
5700 Voss

Tlf. 56514119
Mob. 90733110

Mail her!